« February » « 2020 »
MTWTFSS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
Strona główna » Liceum ogólnokształcące
Strona główna » Liceum ogólnokształcące
Założenia podstawowe:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące jest szkołą mającą na celu przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego poruszania się we współczesnym świecie pełnym nowych wyzwań i wymagającym twórczej aktywności, umiejętności oceny zjawisk i zorientowania wśród zmieniających się kombinacji wartości.

By to osiągnąć, przyjęliśmy za oś kształcenia w naszej szkole szeroko rozumianą edukację w zakresie świata kultury. Ukazujemy naszym uczniom przemiany świata od starożytności po współczesność jako historię rozwoju myśli ludzkiej w poszukiwaniu bądź ugruntowaniu wartości.

Rozwój zjawisk kultury, dzieje literatury, sztuki, historia filozofii składają się na trwający od setek lat proces, którego podmiotem jest człowiek, wpływający swą myślą na kierunki zmian i tempo rozwoju świata. Nasi uczniowie powinni zrozumieć, iż w przyszłości staną się sami podmiotowym elementem tego procesu i że będą gotowi świadomie kształtować swoje życie jak również mieć swój udział w rozwoju cywilizacji.

Z drugiej strony chodzi nam o to, by nasz absolwent odbierał otaczający go świat działań ludzkich nie tylko na płaszczyźnie intelektualnej - przez rozumienie mechanizmów rządzących przemianami w kulturze - lecz również jako doznania estetyczne. Kontakt z efektami działań twórczych ma być dla niego przyjemnością i inspiracją do samorozwoju.

Najważniejsze cele edukacyjne

1. osiąganie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej;

2. kształtowanie tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej;

3. wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz gotowość do edukacji permanentnej;

4. rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyjmowaną hierarchię wartości;

5. rozwijanie przedsiębiorczości i umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy;

6. osiąganie umiejętności wystąpień publicznych, prezentacji własnego punktu widzenia;

7. kształtowanie i doskonalenie umiejętności współdziałania;

8. kształtowanie i rozwijanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów;

9. panowanie na dobrym poziomie dwóch języków zachodnioeuropejskich.

Program

W naszym liceum szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych. Dwa języki obce obowiązkowe są nauczane w zakresie rozszerzonym. Język angielski kontynuowany po gimnazjum w grupie dla średnio zaawansowanych lub zaawansowanych w wymiarze 4 godz. tygodniowo, język francuski 4 godz. tygodniowo w grupach dla początkujących lub zaawansowanych. Alternatywnie dla j. francuskiego istnieje możliwość nauki j. hiszpańskiego lub niemieckiego. O efektywności nauczania języków obcych w naszym Liceum niech świadczy fakt, że uczniowie są w stanie dobrze zdawać maturę z wybranego języka na poziomie rozszerzonym. W bieżącym roku szkolnym (2008/2009) jedna z naszych maturzystek osiągnęła, zdając maturę próbną organizowaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z przedmiotu język angielski, poziom rozszerzony, wynik powyżej 95%. Ponadto uczniowie deklarują wybór dwóch przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym: jęz. polskiego i historii lub matematyki i fizyki. Po III semestrze uczniowie mogą uczęszczać na fakultety przygotowujące do egzaminów maturalnych i studiów wyższych. W szczególności będą to zajęcia z chemii, geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie.

Zajęcia dodatkowe

Dodatkowo wprowadzamy filozofię oraz warsztaty medialne. Obowiązkowe zajęcia z edukacji medialnej są ważnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Liceum im. Ks. Tadeusza Uszyńskiego. Realizuje je na podstawie opracowanego przez siebie programu dr Grzegorz Łęcicki, prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa, prowadzący również zajęcia ze studentami Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Lekcje z zakresu edukacji medialnej mają nie tylko zaznajomić uczniów z podstawowymi regułami rządzącymi światem mediów oraz wprowadzić w zasady warsztatu dziennikarskiego, ale przede wszystkim nauczyć krytycznego odbioru przekazu medialnego. Niemal wszechobecność mass mediów, a szczególnie ich przemożny wpływ - na osobiste i społeczne postawy, wybory moralne, sposób postrzegania świata i człowieka, wartościowanie, wrażliwość - stanowi o konieczności przygotowania do obcowania z nimi, nabywania umiejętności odpowiedniego, krytycznego odbioru treści przekazu medialnego.
Dr Grzegorz Łęcicki, teolog, nauczyciel akademicki, pisarz, publicysta o długoletnim doświadczeniu dziennikarskim (prasowym i radiowym); autor ponad 10 książek, w tym pięciu o Ojcu Świętym Janie Pawle II, a także biografii Matki Teresy z Kalkuty, ks. Zdzisława Peszkowskiego, Bolesława Prusa.

W ramach zajęć wychowania fizycznego nasi uczniowie korzystają z basenu gdzie pod opieką instruktorów i nauczycieli WF mogą w małych grupach doskonalić umiejętności pływania. Dla osób, które nie umieją pływać prowadzona jest nauka pływania od podstaw.

Wymiana polsko - hiszpańska

Od roku szkolnego 2007/2008 organizujemy wymianę młodzieży z Liceum z Saragossy. Dotyczy to licealistów na poziomie klasy drugiej (przedmaturalnej). Wczesną wiosną uczniowie naszego Liceum wyjeżdżają pod opieką nauczycieli do Hiszpanii. Natomiast w czasie egzaminów maturalnych (maj) licealiści hiszpańscy wraz ze swoimi nauczycielami odwiedzają Polskę. Zanim dojdzie do pierwszych kontaktów osobistych uczniowie nawiązują ze sobą kontakt mailowy. Nie są więc sobie zupełnie obcy, gdy przyjdzie im mieszkać pod jednym dachem i spędzać razem dużo czasu. Ponieważ oferujemy w naszym Liceum możliwość nauki języka hiszpańskiego, liczymy na to, że w przyszłości ta wymiana pozwoli naszym uczniom nie tylko poznawać kulturę, obyczajowość i krajobrazy Hiszpanii, lecz także doskonalić znajomość języka Cervantesa.

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Licealiści objęci są różnorodnymi formami formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej. W Szkolnym Gabinecie Terapii Pedagogicznej i Logopedycznej na opiekę mogą liczyć dyslektycy, osoby przeżywające problemy emocjonalne, rodzinne, szkolne. W skład kadry naszego Gabinetu wchodzi: psycholog, logopeda oraz osoby specjaliści zajmujący się terapią pedagogiczną. Nad całością Gabinetu i jego sprawnym funkcjonowaniem czuwa Kierownik.

Atmosfera w szkole

Nasze liceum zaprasza uczniów, którzy cenią sobie solidną naukę, serdeczną atmosferę, efektywne formy pracy. W życzliwej atmosferze budujemy formy pracy, które sprzyjają rozwijaniu myślenia, kształtowaniu dojrzałych postaw oraz zdobywaniu wiedzy w takim wymiarze, który daje pewność dalszej nauki na dziennych studiach wyższych. Mała liczba uczniów w klasie (max. 14 osób) sprzyja indywidualnym i życzliwym kontaktom między nauczycielami i uczniami. Koła zainteresowań tworzymy według potrzeb i możliwości uczniów.

Nasza szkoła ze względu na kameralne warunki zapewnia bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście do każdego ucznia. Wychowawcy pozostają w ciągłym kontakcie osobistym i telefonicznym z rodzicami, informując ich na bieżąco o postępach, sukcesach i trudnościach uczniów.

Kadra

Kadrę pedagogiczną naszego liceum stanowi 16 nauczycieli, w tym dwóch z tytułem doktora, 2 posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 9 stopień nauczyciela mianowanego, 5 stopień nauczyciela kontraktowego. Ponadto uczniów wspierają: psycholog, logopeda, reedukatorzy, bibliotekarz.

Opieka duchowa

Duchową opiekę nad szkołą sprawuje kapłan, który służy swoją osobą poprzez rozmowy indywidualne czy spowiedź. Z naszą młodzieżą, nauczycielami i rodzicami szczególny sposób współpracują ojcowie Marianiści.

Projekt i opracowanie: MediaConsulting.pl
Nasza gazetka

Organ prowadzący

Wymiana